Traumatologia

73,00122,00

Varastossa

Traumatologia antaa kattavat perusteet traumatologisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Kirjassa kuvataan perusteellisesti vammamekanismit, traumapotilaan hoitoketju, eri kehonosien vammat ja lopulta kuntoutus.

Kuvaus

Traumatologian oppikirja on edelleen hyvä perusteos sairaalan päivystyspoliklinikoille. Suosittelen kirjan hankkimista myös terveyskeskuksiin, joista konsultoidaan usein sairaalan päivystävää kirurgia.

Hannu Penttilä
Lääkärilehti 49/2010

Odotetun TRAUMATOLOGIA-oppikirjan seitsemäs painos antaa kattavat perusteet traumatologisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Kirjassa kuvataan perusteellisesti vammamekanismit, traumapotilaan hoitoketju, eri kehonosien vammat ja lopulta kuntoutus. Kirjoittajakunta edustaa alan parasta asiantuntemusta. Täysin uudistettu ja ulkoasultaan moderni teos toimii oppikirjana lääketieteen peruskoulutuksessa, erikoislääkärikoulutuksessa ja hakuteoksena terveydenhuoltohenkilöstön käytännön työssä.

Kirjan laajempi esittelysivu.

Toimituskunta: Heikki Kröger, Hannu Aro, Ole Böstman, Jan Lassus, Jari Salo.

7. täysin uudistettu painos, Kandidaattikustannus Oy, 2010.

ISBN 978-951-8951-21-9, 882 sivua.