Tuki- ja liikuntaelimistön biomekaniikkaa

Biomekaniikka tarkoittaa biologisten järjestelmien tutkimista mekaniikan avulla. Fysiikan lisäksi biomekaniikka hyödyntää tietämystä anatomiasta, fysiologiasta, hermolihasjärjestelmästä ja kinesiologiasta. Biomekaniikka on saanut myös nykyaikaisessa ortopediassa entistä merkittävämmän osan potilashoidon ja kuntoutuksen uusien menetelmien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kliinisen ortopedian modernissa tutkimuksessa. Siksi on aiheellista käsitellä kliinisen ortopedian kannalta keskeisiä ilmiöitä myös perustason oppikirjassa. Tähän oppikirjaan on valittu ihmisen liikkumisen kannalta kaksi keskeistä aihetta: kävelyn biomekaniikka ja suurimman nivelen – polven – biomekaniikka edustamaan biomekaniikan osuutta kliinisessä ortopediassa. Tämän lisäksi tukikudosten ja eri raajanosien biomekaniikkaan perustuvia seikkoja on sisällytetty kirjan muihinkin lukuihin ottaen huomioon kliiniset hoidolliset näkökohdat kussakin tapauksessa.