Tuki- ja liikuntaelimistön kudosten rakenne ja toiminta

Aktiivinen tutkimustyö viime vuosina on tarkentanut tietämystä tuki- ja liikuntaelimistön kudosten rakenteesta ja toiminnasta. Uutta tietoa on saatu erityisesti nivelrustosta sekä kasvutekijöiden ja tulehdusvälittäjäaineiden osuudesta eri tautitiloissa ja kudosten korjauksessa. Lisääntynyt tieto kantasolujen toiminnasta ja erilaistumisesta tuki- ja liikuntaelimistön kudoksiksi on mahdollistanut uusien hoitomuotojen kehittämisen. Myös uusia ortopedisten tautien lääkehoitoja ja kirurgisia hoitomenetelmiä on kehitteillä. Näiden uusien hoitomuotojen ymmärtäminen edellyttää ajantasaisia tietoja tuki- ja liikuntaelimistön kudosten rakenteesta. Tämä luku on kirjoitettu täyttämään tätä tarvetta. Tekstissä käsitellään keskeisimmät tuki- ja liikuntaelimistön kudostyypit, käyttäen esimerkkeinä polvinivelen kudosrakenteita ja selkärangan nikamavälilevyä.