Kliininen farmakologia ja lääkehoito

69,00110,00

Varastossa

Mitkä ovat uudet vaihtoehdot antikoagulaatiohoidon toteutuksessa? Mitä tulee ottaa huomioon raskaana olevan lääkehoidossa? Miten hoidan kyykäärmeen pureman?

Kuvaus

Kliininen farmakologia ja lääkehoito -oppikirja käsittelee sairauksien lääkehoitoa suomalaisten hoitokäytäntöjen mukaisesti ja antaa vastauksia kliinikon kysymyksiin. Se soveltuu lääkehoidon määräämisen tueksi lääkäreille ja käsikirjaksi kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Kirja on käytössä lääketieteen perusopetuksessa ja kliinisen farmakologian erikoislääkärikoulutuksessa kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Yli 1000-sivuisen teoksen alkuosa käsittelee kattavasti lääkehoidon kliinis-farmakologisesta perustaa. Tämän jälkeen eri sairauksien lääkehoito käsitellään elinryhmäkohtaisesti, mikä tekee kirjan käytön helpoksi käytännön työn kannalta. Kolmannessa osiossa käsitellään lääkkeiden haittavaikutuksia sekä myrkytyksiä ja lopussa keskitytään lääkelainsäädäntöön sekä kliiniseen lääketutkimukseen.

Kirjan kirjoittajat edustavat alojensa parasta asiantuntemusta. Toimituskunnan jäsenet ovat kokeneita kliinisen farmakologian edustajia kautta Suomen. Kirjan ulkoasu on perusteellisesti uudistettu ja sen sisältämän kliinis-farmakologisen tiedon ajankohtaisuus tarkastettu.

Toimituskunta: Pertti J. Neuvonen, Janne T. Backman, Jaakko-Juhani Himberg, Risto Huupponen, Tapani Keränen, Kari T. Kivistö

2. uudistettu painos, Kandidaattikustannus Oy, 2011.
ISBN 978-951-8951-28-8, 1062 sivua.