Sisällys

Etusivu

Alkuperäiset kirjoittajat:

Odotettu Traumatologia-teoksen 8. painos tarjoaa kattavat perusteet traumatologisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Kirjassa kuvataan perusteellisesti vammamekanismit, eri kehonosien vammat, traumapotilaan hoitoketju ensihoidosta leikkaussaliin ja kuntoutukseen sekä traumapotilaiden erityistilanteita ja -potilasryhmiä.

Täysin uudistettu ja ulkoasultaan moderni teos toimii oppikirjana lääketieteen perus- ja erikoislääkärikoulutuksessa sekä hakuteoksena terveydenhuoltohenkilöstön käytännön työssä niin
traumapotilaita hoitavissa pisteissä kuin perusterveydenhuollossakin.

Teoksen kirjoittajakunta edustaa alansa parasta asiantuntemusta, ja toimituskunta koostuu kokeneista ortopedian ja traumatologian asiantuntijoista kautta Suomen.

Toimituskunta: Heikki Kröger, Hannu Aro, Ole Böstman, Jan Lassus, Jari Salo.

8. täysin uudistettu painos, Kandidaattikustannus Oy, 2019.
ISBN 978-951-8951-46-2 (e-kirja)